Website Kuliah: Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Selasa, 28 Februari 2023

Livel Bujukan Syaitan dan Penangkalnya

Website Kuliah : Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Ilmu pengetahuan melawan Livel-livel Bujukan Syaitan:

1. Membujuk "janganlah beribadah" 
Jawab:
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
Aku perlu beribadah sebagai bekal di akhirat
2. Beribadahlah pada akhir hayatmu, nanti saja kalau sudah tua, karena dipandang diakhirnya.
Jawab: Umurku tidak tahu, panjangkah atau pendek!
3. Segeralah beribadah! agar Ibadah terburu-buru dan tergesa-gesa.
Jawab: Aku menyembah Allah dengan perlahan, karena tergesa-gesa dari Syaitan.
4. Ayo beribadah, kalau takdirmu keneraka, pasti kamu keneraka.  Hal ini agar melemahkan semangat beribadah.
Jawabnya: Benar saja sudah ditaqdirkan, tapi taat itu tanda kebahagiaan/syurga(الطاعة دليل السعادة), Tiap-tiap orang itu dimudahkan untuk sesuatu yang telah ditakdirkan kepadanya(syurga/neraka)(كل ميسر لما خلق له). Urusan perkara takdir, hanya diketahui Allah, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Swt.

Setelah 4 livel di atas dapat dilalui, Syaitan akan membujuk agar dapat menggugurkan pahala ibadah manusia: 

5. Disanjung syaitan agar ibadahnya  tidak ikhlas, karena manusia atau pujian makhluk
Jawab: Aku beribadah dengan taufik, pertolongan Allah(بالله), karena Allah, bukan karena makhluk selain Allah(لله), kuserahkan semua ibadahku kepada Allah(إلى الله).
Share:
Copyright © Web Kuliah Abdullah | Powered by Blogger | Design by ronangelo Theme Editor: Abdullah Jejangkit | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com