Website Kuliah: Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Selasa, 22 Februari 2022

Adab Bertetangga

Website Kuliah : Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Adab Bersosial: Hak Terhadap Tetangga

Tetangga memilik Hak yang Berat, untuk mengetahui baik/tidaknya seseorang dapat dilihat bagaimana dia bersosial menurut pandangan tetangga sekitarnya.

Minimal melaksankan 3 adab terhadap tetangga, jika dia telah melaksanaknnya berarti dia telah menjalankan hak tetangganya:

1. Jangan menyakiti tetangga(baik perkataan, perbuatan, atau hal ihwal lainnya)

Seperti menghibah, fitnah, menyakiti tetangga, limbah usaha(baunya mengganggu, misal air limbah, kotoran,suara binatang peliharaan, ganguan suara sarang burung walet), menghidupkan suara motor/mesin/TV/MP3 yang suaranya mengganggu, Batukangan/perbaikan rumh(suara keras) disaat jam Istirahat, bau makanan yang menusuk tanpa berbagi, dll.

2. Menyandang/menahan gangguan tetangga. Membuat kita tidak enak:  tidak protes atau dgn lapor-melapor.

3. Berbuat baik kepada tetangga.
Minimal berdoa untuk tetangga.

Jika salah satu saja dalam 3 hal tersebut  tidak dilaksanakan, berarti dia dianggap tidak menjalankan hak tetangganya... 

Memenuhi hak tetangga merupakan kewajiban sangat disunnahkan, sebagaimana Nabi Muhammad Saw., tiada henti-hentinya  dipesani oleh malaikat Jibril untuk menjaga, dan memperhatikan hak tetangga, sehingga Beliau menyangka bahwa sesungguhnya tetangga akan menjadi Ahli warisnya(walaupun tidak berkeluarga) ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hak tetangga.


Share:
Copyright © Web Kuliah Abdullah | Powered by Blogger | Design by ronangelo Theme Editor: Abdullah Jejangkit | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com