Website Kuliah: Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Minggu, 17 Januari 2021

Nabi Sang Pemilik Sifat Kesetiaan

Website Kuliah : Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

محمد صلى الله عليه وسلم *صاحب الوفاء*
Nabi Muhammad Saw adalah *Shahibul Wafa= Orang yang punya sifat Kesetiaan* artinya: *Beliau Mencintai seseorang beserta mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang beliau cintai itu*
Sebagai contoh adalah Nabi Muhammad Saw. mencintai Istrinya Siti Khadijah Ra. beserta mencintai apa yang dicintai Siti Khadijah Ra, sehingga walaupun Siti Khadijah telah meninggal dunia, beliau tetap ingat dan berbuat baik terhadap orang-orang yang dicintai oleh Siti Khadijah. Begitu juga jika kita mencintai orangtua, walaupun mereka telah meninggal dunia, semestinya kita mencintai sahabat maupun orang-orang yang mereka cintai di diwaktu masih hidup.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © Web Kuliah Abdullah | Powered by Blogger | Design by ronangelo Theme Editor: Abdullah Jejangkit | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com