Website Kuliah: Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Senin, 28 Maret 2022

Tama' vs Tafwid/pasrah

Website Kuliah : Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Tama' dan Tafwid

Tama' adalah mengharapkanya sesuatu yang belum tentu baik, seperti mengharapkan kekayaan, miskin, menjabat/berkedudukan,  tanpa menambahkan  "Insya Allah" atau  syarat "Jika itu baik", sesuai pengetahuan Allah Swt. Jadi, tama' adalah menentukan pilihan kepada sesuatu yang belum tentu membawa kebaikan baginya.

Lawan dari tama' adalah Tafwid/pasrah(تفويض), yaitu menyerahkan kepada Allah Swt untuk memilihkan sesuatu terbaik untuk dirinya. Tafwid juga bermakna meninggalkan memilih sesuatu yang mengandung kekhwatiran(tidak tahu baik buruknya baginya, seperti luas rezeki, kaya, panjang umur, sehat, dll/perkara yang mubah ataupun sunnat. Meninggalkan memastikannya(tidak tama'), semua itu pilihan terbaik dipasrahkan kepada Allah Swt . Dengan demikian, tafwid/pasrah adalah menginginkan peliharaan kepada Allah Swt terhadap sesuatu yang menjadi kemaslahatan bagi dirinya.

الطمع : Sangat ingin
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © Web Kuliah Abdullah | Powered by Blogger | Design by ronangelo Theme Editor: Abdullah Jejangkit | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com