Website Kuliah: Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Rabu, 29 Juli 2020

MAKAN YANG HALAL SELAMA 40 HARI!

Website Kuliah : Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

"Seseorang yang makan minum (yang diyakini kehalalannya) selama 40 hari, maka akan timbul cahaya memancar dalam hatinya dan Allah Swt akan mengalirkan mutiara-mutiara hikmah dimulutnya. Dan ia diberikan Ilmu(ladunni)"

-Walaupun dia tidak menuntut ilmu, tidak melaksanakan ibadah sunnah(Ibadah fardhu saja yang dikerjakannya)  dalam 40 hari itu, akan tetapi dia menjaga perutnya dari yang haram dan syubhat (tidak diyakini kehalalannya). Hal ini sudah banyak dibuktikan oleh para ulama, seperti dimulai dari 3 hari sudah mulai timbul cahaya dihatinya.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © Web Kuliah Abdullah | Powered by Blogger | Design by ronangelo Theme Editor: Abdullah Jejangkit | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com