Website Kuliah: Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Rabu, 07 Oktober 2020

Struktur Khusu' perspektif Imam Al-Ghazali

Website Kuliah : Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Konsep  Rangkaian dan Herarki Khusu' dalam Shalat perspektif Imam Al-Ghazali

Struktur Khusu dan sebab-sebab  pendorongnya:


1. Hadir Hati,(jadikan shalat kepentingan utama) 
2. Paham apa yg dibaca(mengenali maknanya dan menolak geritik yg lain muncul dalam hati);dan 
3. Membesarkan Allah Swt(Dengan mengenali keagungan Allah dan Kehinaan dirinya) 

Tiga hal ini, bisa selalu ada dalam rangkaian Khusu di setiap perbuatan shalat

Tambahan lebih tinggi pada tingkatan khusu: 

4. Takut(dengan mengenali kekuasaan Allah, 5.Harap(mengharap rahmat dan anugerah Allah; dan 
6. Malu(merasa kurang dalam melaksanakan Ibadah dan lemah/byk lalai melaksanakan dari besarnya hak Allah, bayak Aib diri, penyakit diri, sedikit ikhlas, hati condong dunia pada tiap perbuatannya beserta tahu tuntutan keagungan Allah padahal Dia tahu Rahasia hati dan geritik hatinya) 

Tambahan ini (4,5, dan 6) menyesuaikan konteks apa yg diperbuat dalam shalat/tergantung keadaannya. 

Dasar utama memperkuat datangnya sebab-sebab dari struktur Khusu' dalam Shalat adalah  Keimanan dan Keyakinan pada Allah Swt.

Sumber: Al-Ghazali, Mauidzatul Mu'minin, Ihya Ulumiddin.

Semoga Bermanfaat....

والله أعلم
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © Web Kuliah Abdullah | Powered by Blogger | Design by ronangelo Theme Editor: Abdullah Jejangkit | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com