Website Kuliah: Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Sabtu, 10 Oktober 2020

Etika dalam menghadapi Ketetapan Allah Swt.

Website Kuliah : Studi Islam; Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; IAIN Palangka Raya

Adab seseorang muslim dalam menghadapi ketetapan(taqdir) Allah Swt :

1. Mendapatkan Nikmat, maka bersyukurlah. Intisari Syukur adalah besikap pemurah, tidak kikir/pemalar (baik harta ataupun tenaga);
2. Mendapatkan Bencana/musibah/hal tidak disenangi, maka bersabarlah dan tidak berkeluh kesah. Semuanya adalah titipan Allah Swt, Dia yang memberi dan Yang mengambilnya;
3. Bebuat Keta'atan, memandang keta'atan itu semata-mata anugerah/kebaikan Allah Swt(شهود المنة) bukan mengakui dari diri sendiri,  semata-mata keesaan dan kekuasaan Allah Swt(وحدانية الله وقدرته); dan 
4. Berbuat kemaksiatan, segeralah bertaubat, jangannya ditunda-tunda minta ampun merasa hina(انكسار القلب) dihadapan Allah Swt.

Perkataan Ahli ma'rifah:
لا يريد الله بك إلا خيرا
"Allah Swt tidak menghendaki/mentakdirkan untukmu kecuali hanya kebaikan"


والله أعلم
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © Web Kuliah Abdullah | Powered by Blogger | Design by ronangelo Theme Editor: Abdullah Jejangkit | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com